SAMSUNGNa het geven van een Yoni massage ben ik elke keer weer onder de indruk van wat dat met een vrouw doet. Juist doordat het door een vrouw gegeven wordt kunnen issues met vrouwlijkheid en overgave aangezien en opgelost worden.

 

Moeders.
De eerste indrukken over seksualiteit worden door de moeder bepaald. Veel moeders dragen hun eigen issues met seksualiteit over op hun kinderen. Zij hebben het meest directe contact met hen en kinderen pikken feilloos op wat wel toegestaan is en wat niet. Zij copiëren het gevoel en het gedrag. Ook is het vaak de moeder die het kind leert om te gaan met seksualiteit. Haar reactie op haar masturberende zoontje of dochtertje is van grote invloed op de verdere seksualiteitsbeleving.

In mijn workshop “Vrijen met Jezelf’ [ Your Personal Touch] vertelden de deelneemsters regelmatig dat zij meededen, niet zozeer voor zichzelf, maar omdat ze beseften dat ze issues hadden op het gebied van seksualiteit en intimiteit en ze deze niet door wilden geven aan hun kinderen. Ze moesten zichzelf bevrijden om hun kinderen de seksuele opvoeding te gunnen die ze zelf nooit gehad hadden.

De vraag werd dan ook wel eens gesteld “Wat moet ik doen als mijn zoontje naast me in bed kruipt en begint te masturberen? Of, “mijn dochtertje zit de hele dag tegen haar hand op te rijen en ze maakt af en toe schokkende bewegingen, is dat normaal?”

Taboe.
Het zijn de moeders die hiermee het eerst worden geconfronteerd en vaak worden ze totaal onvoorbereid overvallen door het moment. Kinderen worden niet geacht seksueel te zijn, daar willen we niets van weten en het liefst stoppen we ook maar elke gedachte daaraan ver weg. Totdat het moment daar is en moederlief er opeens mee geconfronteerd wordt. Wat je als moeder zegt is belangrijk, maar hoe je het zegt nog veel meer. Net doen alsof je neus bloedt en je van niets weet is geen oplossing. De seksuele opvoeding overlaten aan de school? Het eerst met de vader bespreken? Veel te laat.

In de baarmoeder.
Er bestaan filmpjes van foutussen, nog in de baarmoeder, die masturberen. Als je nu een “Ieuww”  gezicht trekt, dan zegt dat al genoeg over hoe jouw moeder je opgevoed heeft om met seksualiteit om te gaan. Het is bekend dat er babies zijn die zichzelf in slaap masturberen. Het gevoel wat de moeder daarbij heeft is bepalend voor de rest van het leven.
Dat wil niet zeggen dat het onoverkomelijk is, maar wel dat ook al overkom je dit, een deel van je leven is een reactie op haar seksualiteisbeleving.

Hokjesgeest.
Seks heeft zijn eigen vaste plek in het bestaan van de meeste mensen met sterk afgebakende en afgeproken grenzen. De hokjes worden steeds kleiner en wat er niet in past dat wordt buiten beschouwing gelaten.
Het feit dat baren een seksuele belefenis kan zijn waarbij de vrouw een orgasme kan beleven op het moment dat haar kind geboren wordt, of een orgasme heeft gehad om de pijn van de weeën te verzachten, is voor veel vrouwen onbekend of zelfs een taboe.

Haar vulva is voor seks met haar man.
Haar seksuële overgave is aan hem, niet aan zichzelf. En daar zit de kern van het probleem.
Haar vulva is zoveel meer, het is de kern van haar wezen, waarmee zij creeërt. Of dat nu een kind is of een staat van zijn.
Een vrouw die zich heeft kunnen bevrijden van de seksuele hang-ups van haar moeder is in staat tot haar eigen kern door te dringen en dat begint met seksualiteit. Pas als zij helemaal heeft durven afdalen in het fysieke van haar bestaan kan zij haar hart volledig openen en haar spirit tot uiting brengen. Dus voorbij de schaamte, totaal zichzelf durven zijn in haar seksualiteit.

In het bijzijn van een andere vrouw, die haar seksualiteit erkent en support.

Een vrouw die geboorte geeft aan zichzelf.
En dat kan zomaar gebeuren tijdens zo’n Yoni massage. Het oplossen van fysieke, emotionele en zelfs sprituele blokkades kan tot uiting komen in huilen, lachen, schreeuwen, verstilling, beweging, inzichten en bevrijding. Het is altijd weer prachtig om dit mee te maken.

 

copyrightPageLines- cora001.jpg

 

 

 

 

NB: Zondag 6 april 2014 kon je bij “Spuiten&Slikken” zien hoe ik een Yoni massage geef aan Helene.
Bij Helene speelde schaamte geen rol. Er zijn vele redenen waarom een Yoni massage te ondergaan.

Yonimassage_BNN

Bekijk hier de uitzending waarin ik een Yoni massage geef bij Spuiten&Slikken. [het item zit tegen het eind aan, 33 minuten]

Share →

One Response to Waarom een Yoni massage door een vrouw.

  1. […] Lees ook: Waarom een yoni massage door een vrouw. […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *